Höjning av fångstmängderna för räka

Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att utrymme finns för att fångstmängderna för räka i Skagerrak/Kattegatt och Nordsjön, norsk ekonomisk zon ska höjas.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2015. De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift.

Bilaga: HVMFS 2015:12

Publicerad: 2015-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion