Förbud mot svenskt fiske av äkta tunga

Förbudet gäller i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön från och med den 22 juni 2015.

Årets svenska kvot av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön är till stor del utnyttjad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att för­bjuda svenskt fiske av äkta tunga i området från och med den 22 juni 2015 och fram till årets slut.

Efter den 23 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta äkta tunga som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Sådan äkta tunga får inte heller försäljas i första led efter den 24 juni.

Fångster av äkta tunga i pelagiskt fiske i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön samt i laxfiske i EU:s fiskevatten i Östersjön omfattas av landningsskyldighet och ska därför trots förbudet behållas ombord, registreras och landas.

Bilaga: Förbud mot svenskt fiske av äkta tunga (HVMFS 2015:10) Pdf, 14.3 kB.

Publicerad: 2015-06-17
Sidansvarig: Webbredaktion