Rätt fångstuppgifter - en god grund för förvaltningen

Dina fångstuppgifter som du rapporterar in till oss ligger till grund för mycket. Både kvoter, statistik och förvaltning bygger på de underlag vi får in från dig som fiskar yrkesmässigt. Då är det viktigt att underlagen håller en hög kvalitet och lämnas in i tid.

Du är skyldig att rapportera rätt och i tid

Du som fiskar yrkesmässigt är enligt lag ansvarig för att rapportera in rätt fångstuppgifter, i tid, till oss på Havs- och vattenmyndigheten. Dina uppgifter ligger bland annat till grund för vår uppföljning och rapportering av kvoter och effort till EU, men även för forskningen.

Idag får vi in många rapporter som saknar eller har ofullständiga uppgifter. Ofta får vi också in loggböcker och uppgifter för sent, vilket också påverkar datauppföljningen negativt.

I genomsnitt får vi in cirka 3 500 loggblad per månad och i bästa fall innehåller endast 350 av dem ett eller flera fel. Se tabellen över rapporteringsfel för hela 2014.

Statistik
2014Totalt antal loggböckerAntal loggböcker med fel iAndel loggböcker med fel i

E-loggbok

16 631

1 926

12 %

Fiskeloggbok

20 327

8 140

40 %

Kustfiskejournal

2 835

622

22 %

E-journal

2 070

157

8 %

Totalt

41 863

10 845

25 %

Oberoende av hur rapporteringen sker, är minst en av tio loggblad som lämnats in felaktiga, även om det skiljer sig en hel del mellan rapporteringssätten. Under 2014 var dock 25 procent av alla inkomna loggblad och journaler ofullständiga och/eller felaktiga. 

Fokus på sådant som kommer in försent, saknas eller är fel

Vi vill komma tillrätta med rapporteringsfel och kommer nu att rikta ett ännu större fokus på loggblad som kommer in försent och på landningsuppgifter som innehåller fel eller saknar vissa delar.

Felaktig rapportering kostar både tid och pengar

När vi får in felaktiga fångstuppgifter innebär det merarbete, både för oss och för dig. Du har ansvar för att lämna korrekta uppgifter i rätt tid till oss.

Felaktiga uppgifter kan vara att man medvetet eller omedvetet utelämnat viktig uppgifter, rapporterat fel redskap och positioner eller att man helt enkelt glömt att fylla i någon del.

Lämnar du in felaktiga uppgifter riskerar du att drabbas av en sanktionsavgift på 2 000 kronor, oavsett om felet som rapporterats in var oavsiktligt eller medvetet. Att rapportera in rätt fångstuppgifter från början sparar därför både tid och pengar.

Felaktiga uppgifter får konsekvenser för både forskning och förvaltning

Uppgifter som är felaktiga, eller som saknas, gör underlagen för förvaltningen sämre och mer osäkra. Det är negativt för yrkesfisket som helhet och för dig som näringsidkare i synnerhet.

Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att få ett hållbart fiske. Att du rapporterar in rätt fångstuppgifter i tid är en bra bit på vägen.

Publicerad: 2015-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion