Bestämmelser kring landningsskyldigheten snart klara

Snart är arbetet med tekniska och kontrollbestämmelser kring landningsskyldigheten färdigt. Reglerna börjar troligen gälla under andra halvan av maj och mer information kommer.

Vi vill informera om att det arbete som har pågått inom EU för att anpassa tekniska bestämmelser och kontrollbestämmelser till landningsskyldigheten nu nästan är slutfört.De nya reglerna kommer troligtvis att börja gälla under andra halvan av maj. De innehåller bland annat bestämmelser om förvaring av fisk ombord och efter landning, viss förändring i rapporteringskrav med mera.Vi kommer att skicka ut utförlig information om ändringarna när förslaget har behandlats färdigt och reglerna blir gällande.
Publicerad: 2015-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion