Nya regler kan ge lönsammare räkfiske

Havs- och vattenmyndigheten,HaV, inför nya regler för svenska räkfiskare.

De får möjlighet att tillfälligt nyttja varandras månadsransoner genom att fiskare kan föra över ransoner från två till ett fartyg.

- Vi hoppas att det här kan leda till bättre lönsamhet generellt inom det svenska räkfisket. Vi tror att ökad lönsamhet i sin tur kan minska risken för utkast av småräka, säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten.

Läs hela pressmeddelandet om omfördelning av ransoner

För att ansöka om tillfällig omfördelning bör du tänka på detta:

  • din ranson kan endast omfördelas till fartyg som är placerat över eller direkt under din egen ransonsklass. Det betyder att om fartyget är placerat i klass D kan endast omfördelning ske till klass C, D eller E, inte lägre
  • en ansökan måste inkomma senast en kalendermånad innan en ny tvåmånadersperiod börjar. Om du ska omfördela nästa period som är mars-april måste din ansökan inkomma till oss senast den 31 januari

Här hittar du blankett för ansökan om tillfällig omfördelning i räkfiske

Publicerad: 2015-01-20
Sidansvarig: Webbredaktion