Dioxinhalter i sik från Vättern överskrider gränsvärdet

Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel.

Det konstaterar länsstyrelserna runt Vättern i en gemensam skrivelse till yrkesfiskarna. Den som fångar och säljer sik från Vättern måste kunna visa att just den fisk som är till försäljning inte innehåller för höga halter av dioxiner. Samma sak gäller sedan tidigare för sik från Vänern.
Sommaren 2013 meddelade Livsmedelsverket att deras analyser av sik fångad i Vättern visade att vissa fiskar innehöll högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt EU:s gränsvärden för livsmedel. Sådan sik får inte säljas för konsumtion enligt lagstiftningen.

Länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län fick del av Livsmedelsverkets dataunderlag och beslutade om en mer genomgripande undersökning i form av ytterligare provfiske och kompletterande analyser.

Publicerad: 2015-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion