Ändring av fångstbegränsningarna 2015 i Västerhavet och Östersjön

Kvoterna i Västerhavet och Östersjön för år 2015 har beslutats av EU-rådet och HaV har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden och anpassat dessa efter de kvoter som beslutats.

Målsättningen har varit att sätta fångstbegränsningarna så att kvoterna ska kunna hållas öppna så länge som möjligt under år 2015.

De nya fångstbegränsningarna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2015.

Bilaga: HVMFS 2014:31 Pdf, 47.8 kB.

Publicerad: 2014-12-23
Sidansvarig: Webbredaktion