Stopp för torskfiske i Kattegatt från och med den 8 december 2014

Årets svenska kvot av torsk i Kattegatt är till stor del utnyttjad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 8 december 2014 och fram till årets slut.

Efter den 9 december är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning i första led är inte heller tillåten efter den 10 december.

Bilaga: HVMFS 2014:29 Pdf, 11.8 kB.

Publicerad: 2014-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion