Reglering av fiske i skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu rapporterat till regeringen om vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålen i Sveriges marina skyddade områden.

 - Vi bedömer att det i ett första steg är aktuellt att reglera fisket ytterligare i 30 av Sveriges drygt 300 marina skyddade områden. Av dessa ligger sex områden utanför trålgränsen vilket kräver en process med de länder som har rätt att fiska i området samt med EU-kommissionen, säger Lena Tingström, utredare på HaV

Marint områdesskydd är en viktig del iarbetet med att nå flera miljömål, särskilt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt och djurliv”. Det är också viktigt för att uppnå krav som ställs i flera olika EU-direktiv och internationella konventioner.

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Publicerad: 2014-11-10
Sidansvarig: Webbredaktion