Förbud mot svenskt fiske av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön från och med den 20 oktober 2014

Årets svenska kvot av torsk i EU:s fiskevatten i Nordsjön är i det närmaste upp­fis­kad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av torsk i området från och med den 20 oktober 2014 och fram till årets slut

Efter den 21 oktober är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller försäljas i första led efter den 22 oktober.

Bilaga: HVMFS 2014:26PDF

Publicerad: 2014-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion