Minskade kvoter för torskfisket men ökade kvoter för sillfisket i Östersjön

Vid rådsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent. Däremot ökas kvoten för Östersjöns samtliga sillbestånd.

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått ifrån biologisk rådgivning från det internationella havsforskningsinstitutet, ICES, och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter. Förslaget från ICES och kommissionen har även behandlats i Baltfish, det regionala samarbetsorganet mellan Östersjöstaterna.

Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent för 2015. För Östersjöns samtliga sillbestånd beslutades istället om ökning av kvoten. För skarpsill sänks kvoten med 11 procent och laxkvoten sänks med 10 procent.

-  Beslutet om kvot för det västra beståndet av sill följer ICES rådgivning. I övriga fall har man frångått den biologiska rådgivningen, exempelvis när det gäller torskbeståndet i östra Östersjön, säger Johan Stål, utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Läs hela pressmeddelandet om 2015 års kvoter i Östersjön

Publicerad: 2014-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion