Höjning av fångstmängderna för trålfiske av rödspätta i Skagerrak

Med hänvisning till kvotutnyttjandet bedömer Havs- och vattenmyndigheten att fångstmängderna för rödspätta i Skagerrak med trål ska höjas.

De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 14 oktober 2014.

Bilaga: HVMFS 2014:24 Pdf, 29.4 kB.

Publicerad: 2014-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion