Stopp för svenskt fiske av gråsej från och med den 20 oktober 2014

Stoppet gäller i Skagerrak, Kattegatt samt EU:s fiskevatten i Nordsjön och Östersjön.

Årets svenska kvot av gråsej är nästan upp­fis­kad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat för­bjuda svenskt fiske av gråsej i området från och med den 20 oktober och fram till årets slut. Efter den 21 oktober är det också förbjudet att landa eller omlasta gråsej som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Försäljning är inte heller tillåten efter 22 oktober.

Bilaga: HVMFS 2014:25 Pdf, 15.1 kB.

Publicerad: 2014-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion