Stopp för svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön

Förbud mot svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med den 14 augusti 2014

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare beslutat att stoppa fisket av vild lax i område 31 i Östersjön från den 7 juli 2014. Eftersom den svenska fördelade kvoten i detta område nu är uppfiskad måste allt laxfiske stoppas.

Detta innebär att svenskt fiske av fettfeneklippt lax i Östersjön, inom fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till samma föreskrifter förbjuds från och med den 14 augusti till årets slut.

Efter den15 augusti är det inte tillåtet att omlasta eller landa fisk som fångats i området under tillåten tid. Försäljning är inte tillåten efter den 16 augusti.

Bilaga: HVMFS 2014:17 Pdf, 17.3 kB.

Publicerad: 2014-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion