Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 från och med 7 juli 2014

Årets svenska fördelade kvot om 10 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 7 juli.

Fiske av lax i delområde 31 får endast avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Bilaga: HVMFS 2014:16PDF

Publicerad: 2014-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion