Stopp av svenskt laxfiske i Östersjön

Stoppet gäller i ICES delområde 22-29 från och med den 7 juli 2014

Årets svenska fördelade kvot om 400 stycken laxar i ICES-delområde 22-29 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 7 juli. Efter den 8 juli är det också förbjudet att landa eller omlasta lax som fång­­ats i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Sådan lax får inte heller försäljas i första led efter den 9 juli.

Bilaga: HVMFS 2014:15PDF

Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion