Förbud mot svenskt fiske av torsk med passiva redskap i Skagerrak från och med den 2 juni 2014

Årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är till stor del utnyttjad. Svenskt torskfiske med passiva redskap är därför förbjudet från och med den 2 juni 2014 och fram till årets slut.

Efter den 3 juni är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fång­­ats med passiva redskap i förbuds­om­rådet under tillåten tid. Denna torsk får inte heller försäljas i första led efter den 4 juni. Läs mer i bifogad föreskrift.

Bilaga: HVMFS 2014:13 Pdf, 11.7 kB.

Publicerad: 2014-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion