Sänkning av fångstmängderna för torsk i Skagerrak samt gråsej och kolja i Skagerrak / Kattegatt

Med hänvisning till nuvarande infiskning och kvotsituation bedömer HaV att fångstmängderna för fiske efter torsk i Skagerrak med passiva redskap samt fångstmängderna för gråsej och kolja i Skagerrak/Kattegatt ska sänkas.

Målsättningen med att sänka fångstmängderna är att kvoterna ska kunna hållas öppna så länge som möjligt under år 2014.

De nya nivåerna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft idag den 26 maj 2014.

Bilaga: HVMFS 2014:12PDF

Publicerad: 2014-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion