Ändring av fångstmängderna per år för torsk i Östersjön

Med hänvisning till nuvarande kvotsituationen har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att torskfisket i västra och östra Östersjön ska bedrivas utan fångstmängder per år under återstoden av 2014.

Mycket tyder på att kvoten för torsk i västra och östra Östersjön inte kommer att fiskas upp om fångstmängderna per år inte justeras. Utrymme bedöms därför finnas för att ta bort fångstmängderna under återstoden av år 2014 från och med den 1 maj. Kvoten kan dock komma att stängas tidigare under året om den fiskas upp.

Ändringen framgår av bifogad föreskrift och träder ikraft den 1 maj 2014.

Bilaga: HVMFS 2014:9 Pdf, 25.6 kB.

Publicerad: 2014-04-23
Sidansvarig: Webbredaktion