Avräkning av bifångstsill vid pelagiskt fiske

Den som har pelagiskt tillstånd ska inte längre avräkna viss bifångst av sill från den individuella fiskerättigheten.

Vid trålfiske efter skarpsill i Skagerrak eller Kattegatt med en maskstorlek om 16,00-31,99 millimeter ska tillståndshavaren från och med den 14 april 2014 inte längre avräkna bifångst av sill från den individuella överlåtbara fiskerättigheten. Ändringen framgår av 4 kap. 6 och 7 §§ i bifogad HVMFS.

Bilaga: HVMFS 2014:8PDF

Publicerad: 2014-04-02
Sidansvarig: Webbredaktion