Möjlighet ges till fler tillfälliga omfördelningar av fiskeansträngning per förvaltningsperiod

Ett svenskt fiskefartyg med efforttillstånd har nu rätt att tillfälligt omfördela fiskeansträngning fyra gånger per förvaltningsperiod, till andra svenska fiskefartyg med efforttillstånd.

Fartyg med en längd på 10 meter eller mer får endast bedriva fiske med torskfångande redskap i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön med stöd av särskilt tillstånd (efforttillstånd). Inom tillstånden får omfördelning av kilowattdagar ske mellan två svenska fiskefartyg som har efforttillstånd.

Antalet efforttillstånd har minskat under de senaste åren och därmed har även antalet ansökningar om tillfällig omfördelning av fiskeansträngning minskat. Antalet tillfällen, då ansökan om tillfällig omfördelning av fiskeansträngning kan ske per förvaltningsperiod (1 februari – 31 januari), ökar därför från två till fyra.

Ändringen framgår av 4 kap. 8 e § i bifogad föreskrift och träder ikraft den 14 april 2014.

Bilaga: HVMFS 2014:8 Pdf, 131.4 kB.

Publicerad: 2014-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion