Regeringsuppdrag om regelförenkling på fiskets område klart

Idag rapporterar HaV regeringsuppdraget om regelförenkling på fiskets område. - För att skapa möjligheter för ett långsiktigt förbättringsarbete har vi valt att lägga fokus på införandet av den nya fiskeripolitiken och på  hur det befintliga och kommande regelverket bör utformas, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef på avdelningen för verksamhetsstyrning på HaV.

Regelverket på fiskets område är massivt och många gånger komplext. I höstas fick HaV i uppdrag av regeringen att genomföra regelförenkling på fiskets område med särskilt fokus på att minska administrativ börda och underlätta vid exempelvis ansökningsprocesser, handläggningstider och bemötande.

-Vi har lyssnat till och tagit emot, främst yrkesfiskares, behov och   önskemål om att på ett lättare och mer tillgängligt sätt kunna hitta de regler som gäller för just det fiske man bedriver, säger Johan Löwenadler Davidsson, chef för avdelningen för verksamhetsstyrning på HaV.

Insatser ska göras inom följande prioriterade områden:

  • Föreskrifter och annan lagstiftning
  • Bemötande och service
  • Samverkan med näringen
  • Tillsyn och kontroll

-Bättre bemötande och service tycker vi är viktigt. Vi ser ett behov av att arbeta med vårt språk, vår information och vår tillgänglighet, säger Johan Löwenadler Davidsson.

Uppdraget har genomförts i samråd med en referensgrupp bestående av representanter för berörda näringar, Kustbevakningen och länsstyrelserna. Referensgruppen har genomfört tre möten. För att på ett genomgripande sätt analysera regelverket bjöd Havs- och vattenmyndigheten in representanter för näringen till fyra workshops gällande pelagiskt fiske, demersalt västerhavsfiske, demersalt Östersjöfiske samt insjö- och ålfiske.

Rapport av uppdrag om regelförenkling på fiskets område.PDF

Publicerad: 2014-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion