Avtal om fiske ger svenska fiskare tillträde till norsk zon

Kvoterna i norsk ekonomisk zon i Nordsjön har beslutats av EU och Norge och svenskt fiske har åter tillträde till norsk zon. Havs- och vattenmyndigheten har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i detta havsområde.

HaV har anpassat fångstbegränsningarna i förhållande till de kvoter som beslutats. Målsättningen har varit att sätta fångstbegränsningarna så att kvoterna ska kunna hållas öppna så länge som möjligt under år 2014.

HaV har utgått från förra årets fångstbegränsningar och justeringar har gjorts där det ansetts vara nödvändigt sett till kvoten för år 2014, användandet av kvoterna under år 2013 samt att närapå ett kvartal av året redan förflutit.

Notera att om du får makrill som bifångst vid fiske efter andra arter än pelagiska får högst en procent av det som behålls ombord, omlastas eller landas bestå av makrill.

De nya fångstbegränsningarna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 14 mars 2014.

Läs pressmeddelandet här

Bilaga: HVMFS 2014:6PDF

Publicerad: 2014-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion