Ändrade bestämmelser för fiske i Skagerrak och Kattegatt

Ändringarna gäller i FIFS 2004:36 och handlar om olika fiskemetoder efter lax och öring.

  • Fiske efter lax med nät förbjuds inom vattenområden djupare än 3 meter.
  • Vid fiske efter lax och öring med handredskap i Skagerrak och Kattegatt, (förutom i Svinesund och Idefjorden) får varje fiskare per dygn behålla högst två fiskar.
  • Vid fiske med fast redskap i Skagerrak och Kattegatt (förutom Svinesund och Idefjorden) och som i någon del är högre än 1,5 meter, ska lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt genast släppas tillbaka.

Bilaga: HVMFS 2014:4PDF

Publicerad: 2014-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion