Ändring av fångstbegränsningarna inför 2014 i Västerhavet och Östersjön

Kvoterna i Västerhavet och Östersjön för år 2014 har beslutats av EU-rådet. Havs- och vattenmyndigheten har nu fastställt de fångstbegränsningar som ska gälla i dessa havsområden.

HaV har anpassat fångstbegränsningarna i förhållande till de kvoter som beslutats. Målsättningen har varit att sätta fångstbegränsningarna så att kvoterna ska kunna hållas öppna så länge som möjligt under år 2014. 

En fångstbegränsning har införts för bifångst av torsk i Kattegatt. Torskkvoten där fick stängas väldigt tidigt under år 2013, bland annat på grund av att bifångsterna av torsk var höga inom räk- och kräftfisket. Därför fastställs där istället en kvantitet torsk som får landas, vilken dock fortsatt endast kommer vara tillåten att fångas som bifångst.

Var uppmärksam på att svenska fartyg inte har tillträde till norsk ekonomisk zon i Nordsjön från och med den 1 januari 2014.

De nya fångstbegränsningarna framgår av bifogad föreskrift. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2014.

Bilaga: HVMFS 2013:36 Pdf, 53.4 kB.

Publicerad: 2013-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion