Badplatsen

E-tjänster för registrering och uppföljning av badvattenkvalitet.

E-tjänster

För att komma åt e-tjänsterna behöver du logga in.

Hjälp med inloggning

Personer som administrerar badvattenprover och har frågor kring inloggning kan vända sig till badvatten@havochvatten.se.

Användarhandledning

I användarhandledningenPDF kan du läsa en introduktion och få en snabb genomgång av Badplatsens administrativa sidor. Handledningen riktar sig i första hand till nya användare.

Publicerad: 2020-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion