Nytt om fiskeregler 22 maj 2024

Trålstopp i delar av Bottenhavet

Den 25 maj införs ett fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet.

Stärkt skydd för strömmingen

Vid ministerrådets förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön 2024 togs en politisk överenskommelse mellan Sverige och Finland. Den innebär att ett fem veckors trålstopp införs i ländernas territorialvatten för att skydda lekande strömming som vandrar in mot kusten. Detta trålstopp inleds lördagen den 25 maj och gäller till den 30 juni. Under denna period får trålfiske i Bottenhavet innanför 12 sjömil från kusten endast bedrivas om fisket sker för mänsklig konsumtion.

Flera åtgärder

Trålstoppet ska ses som en åtgärd bland flera för att ge ett stärkt skydd för strömmingen i Bottenhavet. HaV är fortsatt oroad för strömmingens beståndsutveckling i området, och fler insatser behövs för att stärka återväxten av strömmingen. Men det är bra att både finskt och svenskt trålfiske omfattas av trålstoppet, särskilt eftersom det finska fisket total sett är fyra gånger större än det svenska i Bottniska viken.

Samråd med grannländer

Det är särskilt viktigt för det småskaliga kustfisket att mer storväxt strömming återvänder i större mängder till den svenska kusten. HaV genomför därför även ett regeringsuppdrag som fram till 2027 ska utreda möjliga effekter av att inte tråla i vissa försöksområden, både i Bottenhavet och centrala Östersjön. För att försöket ska ge effekt behöver samtliga länders trålfiske förbjudas i dessa försöksområden. HaV samråder därför med både Finland och Danmark. Förhoppningen är att kunna förbjuda trålfiske inom försöksområden inför höstens fiske.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-06-12

    HaV beslutade den 11 juni 2024 att upphäva begränsningen för överlåtelser inom räkfisket, mellan grupperna ”A-C” och ”D-E”, fram till och med den 30 juni. Under samma period höjs koncentrationsnivåerna till sex respektive tio procent.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-06-03

    I höst införs ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-05-29

    Från den 1 januari 2025 kommer du inte längre kunna använda spårbarhetssystemet (SBS) på samma sätt som idag

Publicerad: 2024-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion