Nytt om fiskeregler 8 februari 2024

Förslag till ändrade bestämmelser för fiske i Mälaren

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

Fredningstid för fiske med nät efter siklöja

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren. Förslaget innebär att fisket tillåts mellan den 9 oktober och den 22 november. Idag är fisket tillåtet mellan 15 oktober och 15 november. Med en längre tillåten fisketid kan yrkesfisket anpassa fisket i olika delar av sjön efter den årsvariation som uppkommer som en effekt av klimatförändringarna.

Införa ett fredningsområde i Garnsviken, Sigtuna kommun

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att införa ett fredningsområde i Garnsviken, där allt fiske ska vara förbjudet mellan 1 april–15 juni. Fredningen syftar framförallt till att skydda asp och gös under lekperioden.

Förslaget inklusive konsekvensutredningen och sändlista finner du på vår hemsida.

Sista svarsdag på remissen är den 8 mars 2024.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-23

    Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer från vecka 5 till och med vecka 12 ha ett utökat fokus på det pelagiska fisket i Östersjön. Både fartyg och mottagare av pelagisk fångst kommer att kontrolleras.

Publicerad: 2024-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion