Nytt om fiskeregler 1 februari 2024

Hälleflundran skyddas under lekperioden

EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

EU-kommissionen antog den 26 januari 2024 en delegerad förordning om fredning av hälleflundra. Den gäller under lekperioden för EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

Förordningen inför samma regler som Sverige har sedan 2010. Den innebär alltså förbud för yrkes- och fritidsfiskare att fiska efter, behålla ombord och landa hälleflundra. Det gäller under lekperioden från den 20 december till och med den 31 mars.

Gemensam rekommendation

EU:s medlemsländer har i regionalt samarbete för Nordsjöområdet tagit fram en gemensam rekommendation att införa dessa regler. Den gemensamma rekommendationen skickades till EU-kommissionen i juni 2023. Förslaget har sedan granskats vetenskapligt av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiske (STECF).

Sverige har varit drivande i arbetet och Havs- och vattenmyndigheten kommer att informera när reglerna träder i kraft. Efter kommissionens antagande av den delegerade förordningen har ministerrådet och Europaparlamentet upp till fyra månader på sig för granskning av förordningen.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-23

    Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer från vecka 5 till och med vecka 12 ha ett utökat fokus på det pelagiska fisket i Östersjön. Både fartyg och mottagare av pelagisk fångst kommer att kontrolleras.

Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion