Nytt om fiskeregler 26 januari 2024

Hitta på sidan

Nu kan du se dina demersala fiskemöjligheter för 2024

Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Fördelningen av 2024 års kvoter är nu klar och de fiskare som tidigare fått demersala fisketillstånd kan nu se sin individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda fiskare med post. Det är nu också möjligt att genomföra överlåtelser av fiskemöjligheterna i Fiskerätt.

Notera att kvoten för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt har en annan kvotperiod som gäller till den 30 juni 2024.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-23

    Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer från vecka 5 till och med vecka 12 ha ett utökat fokus på det pelagiska fisket i Östersjön. Både fartyg och mottagare av pelagisk fångst kommer att kontrolleras.

Publicerad: 2024-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion