Nytt om fiskeregler 21 december 2023

Nya föreskrifter om landningstider för osorterade pelagiska fångster från Östersjön

Den 19 december 2023 fattade Havs- och vattenmyndigheten beslut om att införa fastställda landningstider för vissa pelagiska landningar.

De fastställda landningstiderna innebär att landningar måste påbörjas mellan 07:00 och 19:00 på helgfria vardagar. De landningar som omfattas av dessa fastställda landningstider är landningar av osorterade pelagiska fångster från Östersjön där fångsten av sill/strömming och skarpsill överskrider 5 ton.

Undantag från dessa landningstider gäller för landningar där

 • fångsten sorteras vid landning, eller
 • transporteras för att sorteras vid en mottagningsanläggning som huvudsakligen hanterar fångst för direkt användning för livsmedel.

I de fall en landning avbryts får den endast återupptas igen mellan 07:00 och 19:00 på helgfria vardagar.

Skälet till förändringen i tillåtna landningstider är att Havs- och vattenmyndigheten bedömer att möjligheterna till fullständiga landningskontroller för osorterade pelagiska landningar behöver förbättras.

Föreskriftsändringen träder ikraft 15 januari 2024.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2023-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion