Nytt om fiskeregler 20 december 2023

Information om individuella fiskemöjligheter för 2024

Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter.

Tillfälliga kvantiteter

Eftersom EU:s ministerråds beslut om 2024 års kvoter för Västerhavet beslutades i december 2023 och då kvotförordningen för Västerhavet för år 2024 ännu inte har publicerats, kommer Havs- och vattenmyndigheten besluta om tillfälliga fiskemöjligheter för år 2024.

I avvaktan på Havs- och vattenmyndighetens slutliga beslut om 2024 års fiske, kommer fisket under början av år 2024 kunna bedrivas med stöd av tillfälliga kvantiteter. Du som får tillstånd kommer att kunna fiska redan från och med den 1 januari 2024.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att skicka ut slutliga beslut i början av året.

Din tilldelning syns inte i Fiskerätt

Notera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte kommer att synas i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och då kommer det också vara möjligt att överlåta fiskemöjligheterna.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2023-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion