Nytt om fiskeregler 12 december 2023

Hitta på sidan

Kustkvoten för sill i västra Östersjön tillförs ytterligare drygt 24 ton

Den svenska totalkvoten för sill i västra Östersjön är mycket begränsad år 2023. Hela den svenska kvoten på 140 ton är avsatt till det småskaliga fisket på kustkvoten och kvotnyttjandet är högt.

Havs- och vattenmyndigheten kunde tidigare i höstas, genom kvotbyten med Danmark, tillföra kustkvoten i västra Östersjön ytterligare drygt 104 ton sill. Dessa kvantiteter är nu nästan slut och Havs- och vattenmyndigheten har nu, genom ytterligare kvotbyten, fått möjlighet att tillföra kustkvoten i västra Östersjön ytterligare drygt 24 ton sill. Bytet har möjliggjorts genom att nyttja outnyttjade kvantiteter för skarpsill i Östersjön.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion