Nytt om fiskeregler 20 september 2023

Hitta på sidan

Ökad kustkvot för sill i västra Östersjön

104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Den svenska totalkvoten för sill i västra Östersjön är mycket begränsad. Hela den svenska kvoten på 140 ton är avsatt till det småskaliga fisket på kustkvoten och kvotnyttjandet är högt.

Havs- och vattenmyndigheten har, genom kvotbyten med Danmark, fått möjlighet att tillföra kustkvoten i västra Östersjön ytterligare 104 ton. Bytet har möjliggjorts genom att nyttja outnyttjade kvantiteter för sill i östra Östersjön.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2023-09-20
Sidansvarig: Webbredaktion