Nytt om fiskeregler 31 augusti 2023

Fördelning av nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt

Du kan nu logga in i Fiskerätt och se dina fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt för perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.

Den slutliga fördelningen av nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt inom den nya kvotperioden (2023-07-01 – 2024-06-30) är nu genomförd och de fiskare som tidigare fått tilldelning av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt kan nu se sin individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Fisketillstånden för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt kommer skickas till berörda fiskare med post.

Fiskemöjligheter av nordhavsräka perioden 2023-01-01 - 2023-06-30

EU och Norge har beslutat att ofiskade kvantiteter av kvot för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt från perioden 2023-01-01-2023-06-30 inte får fiskas. Dessa fiskemöjligheter för nordhavsräka har upphört att gälla. Detta innebär att det fiske som bedrivits efter nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt från 2023-07-01, med stöd av tillfälliga kvantiteter, kommer att avräknas fiskemöjligheterna för perioden 2023-07-01 – 2024-06-30.

Ändrat infiskningskrav för att få nytt fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt

Mot bakgrund av att kvotperioden för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt har ändrats så förlängs alla giltiga fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt så att slutligt datum för dessa blir den 30 juni 2024. Dessa tillstånd kommer utfärdas på nytt och skickas med post till berörda fiskare. Tidsperioden för infiskningskravet har ändrats för att passa den nya kvotperioden. Av 3 kap. 7 a § (HVMFS 2014:19) framgår att tidsperioden för infiskningskravet gällande nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt är den 1 juli – 31 maj.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-05-22

    Den 25 maj införs ett fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-05-21

    Beslut om beviljade överlåtelser i e-tjänsten Fiskerätt kommer inte längre att skickas ut via e-post eller vanlig post.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-04-24

    HaV och Kustbevakningen fokuserar på räkfisket under fem veckor.

Publicerad: 2023-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion