Nytt om fiskeregler 30 juni 2023

Viktigt information gällande demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt

Överenskommelse om ny kvot och kvotperiod har den 29 juni 2023 nåtts för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt. Det har även beslutats att återstående kvot från perioden 1 januari – 30 juni 2023 inte kommer kunna föras över till den nya kvotperioden.

Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt kommer utfördas från den 1 juli och gälla tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt skickas ut efter det att ny kvotförordning är publicerad.

EU och Norge har den 29 juni beslutat om ny kvot och kvotperiod för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt. Den nya kvotperioden blir 1 juli 2023 – 30 juni 2024. Det har även beslutats att återstående kvantiteter av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för perioden 1 januari – 30 juni 2023 inte får föras över till den nya kvotperioden. Tillståndshavares eventuella återstående kvantiteter av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för perioden 1 januari – 30 juni 2023 kan alltså inte nyttjas efter den 30 juni.

Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt utfärdas från den 1 juli 2023 och gäller tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka skickas ut efter det att ny kvotförordning publicerats. De tillfälliga besluten innebär att tillståndshavare som har giltigt beslut om redskapstillstånd för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt under den här perioden högst får fiska 30 % av sin grundtilldelning för perioden 1 januari – 30 juni 2023. De tillfälliga besluten har idag skickats per post. Det är inte tillåtet att fiska en större kvantitet än vad som framkommer av det tillfälliga beslutet innan de slutliga besluten utfärdats och det är inte heller möjligt att göra överlåtelser av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt innan dess.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-03-28

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-03-27

    Snart infaller de fredningsperioder för att skydda lekande sill/strömming i Östersjön som ministerrådet beslutade i oktober förra året.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Förbud för ålfiske i havet mellan 15 september 2024 och 15 mars 2025.

Publicerad: 2023-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion