Nytt om fiskeregler 30 juni 2023

Viktigt information gällande demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt

Överenskommelse om ny kvot och kvotperiod har den 29 juni 2023 nåtts för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt. Det har även beslutats att återstående kvot från perioden 1 januari – 30 juni 2023 inte kommer kunna föras över till den nya kvotperioden.

Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt kommer utfördas från den 1 juli och gälla tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt skickas ut efter det att ny kvotförordning är publicerad.

EU och Norge har den 29 juni beslutat om ny kvot och kvotperiod för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt. Den nya kvotperioden blir 1 juli 2023 – 30 juni 2024. Det har även beslutats att återstående kvantiteter av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för perioden 1 januari – 30 juni 2023 inte får föras över till den nya kvotperioden. Tillståndshavares eventuella återstående kvantiteter av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för perioden 1 januari – 30 juni 2023 kan alltså inte nyttjas efter den 30 juni.

Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt utfärdas från den 1 juli 2023 och gäller tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka skickas ut efter det att ny kvotförordning publicerats. De tillfälliga besluten innebär att tillståndshavare som har giltigt beslut om redskapstillstånd för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt under den här perioden högst får fiska 30 % av sin grundtilldelning för perioden 1 januari – 30 juni 2023. De tillfälliga besluten har idag skickats per post. Det är inte tillåtet att fiska en större kvantitet än vad som framkommer av det tillfälliga beslutet innan de slutliga besluten utfärdats och det är inte heller möjligt att göra överlåtelser av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt innan dess.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2023-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion