Nytt om fiskeregler 24 mars 2023

Hitta på sidan

Ändrade regler för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt

På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

Nya datum för kvotperiod

EU och Norge kom den 17 mars överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under år 2023. Överenskommelsen innebär bland annat en ändring i kvotperiod för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt. En ny kvotperiod kommer börja gälla från och med den 1 juli 2023 till den 30 juni 2024. För att få förnyat fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt för kvotperioden som börjar den 1 juli 2023 så behöver inte något infiskningskrav vara uppfyllt.

De tillståndshavare som mellan den 1 januari 2023 - 30 juni 2023 haft ett fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt kommer att beviljas ett nytt fisketillstånd för förvaltningsperioden 1 juli 2023 - 30 juni 2024.

EU och Norge förväntas besluta om kvoten för den nya perioden efter det att internationella havsforskningsrådet ICES offentliggör sina nya fångstråd i slutet av maj. Först efter det att förhandlingarna är slutförda kommer HaV kunna informera om eventuella möjligheter att spara kvot mellan förvaltningsperioderna.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-05-26

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-05-17

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-05-10

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att utöka tillåten fisketid för fiske av lax och öring i flera norrländska älvar. De nya bestämmelserna träder i kraft 23 maj.

Publicerad: 2023-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion