Nytt om fiskeregler 31 januari 2023

Information om fiske med stöd av årliga demersala fiskemöjligheter

På grund av försenade förhandlingar mellan Norge och EU är vissa kvoter ännu inte beslutade. Tillfälliga kvantiteter gäller fortsatt under februari månad.

Tillfälliga kvantiteter fortsätter att gälla under februari 2023

Detta gäller dig som fiskar med stöd av årliga demersala fiskemöjligheter. Det kommer att vara möjligt att fortsätta bedriva fiske från och med 1 februari med stöd av de tillfälliga kvantiteter som skickades ut i slutet av december 2022. I avvaktan på Havs- och vattenmyndigheten slutliga beslut om 2023 års demersala fiskemöjligheter får tillståndshavare fiska 40 % av den grundtilldelning som tilldelades år 2022 per art/område till dess att slutliga beslut skickas ut. Mer information om grundtilldelningen framkommer av beslutet som tillståndshavaren fått i december månad.

Fiske i norsk zon

EU och Norge har ännu inte enats vad gäller tillträde till norskt vatten i Skagerrak och Nordsjön vilket innebär att svenska fiskare ännu inte har fått tillträde till de kvoter som Sverige traditionellt har fiskat i dessa vatten. Efter att förhandlingarna har avslutats kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut fisketillstånden till berörda tillståndshavare.

Observera att kvantiteterna för dessa tillfälliga beslut inte syns i e-tjänsten Fiskerätt. Först när det slutliga beslutet är klart kommer kvantiteterna att framgå i Fiskerätt och det kommer då också vara möjligt att överlåta.

Detta gäller endast de fiskare som tidigare fått årliga demersala fiskemöjligheter.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-17

    EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-03-01

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

Publicerad: 2023-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion