Nytt om fiskeregler 17 januari 2023

Redovisning av regeringsuppdrag

HaV har redovisat regeringsuppdrag om faktorer att beakta i system med överlåtbara fiskerättigheter.

Havs- och vattenmyndigheten har den 16 januari redovisat ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i system med demersala fiskerättigheter i demersalt fisket. I redovisningen föreslår HaV att regeringen går vidare med förslag till ändringar i lagstiftningen som krävs för att kunna införa överlåtbara fiskerättigheter i det demersala fisket.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion