Nytt om fiskeregler 22 december 2022

Hitta på sidan

Demersala kustkvoter i Västerhavet och demersala fisketillstånd för Östersjön beslutade för år 2023

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga demersala fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare, och då också hur stor del av kvoterna som tilldelas kustkvoterna.

Utgångspunkter för detta beslut är bland annat kvotnivåerna, hur kvoterna tidigare har fördelats och nyttjats, genomförandet av landningsskyldigheten och hänsyn till det småskaliga kustnära fisket. Målsättningen är att tilldelningen till kustkvoten inte ska vara lägre än landningarna de senaste åren och att de ska vara så pass väl tilltagna att risken för kvotstopp under året är låg.

Demersala kustkvoter i Västerhavet år 2023 (kg)

Fiskslag

Kvotområde

Kustkvot

Gråsej

Nordsjön/Skagerrak/Kattegatt

2 000

Havskräfta

Skagerrak/Kattegatt

2 000

Kolja

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Vitling

Skagerrak/Kattegatt

1 000

Torsk

Skagerrak

30 000

Torsk

Kattegatt

2 000

Torskfiske i Östersjön

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön år 2023 är det inte aktuellt att fördela kvantitet till kustkvoten för torsk.

Torskkvoten i västra Östersjön är oförändrad till nästa år och är en bifångstkvot. Inga fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i västra Östersjön skickas därför ut inför år 2023. Detta för att säkerställa att fiske med passiva redskap ska kunna ske så länge som möjligt under året. Fisketillstånd för torskfångande redskap med trål i östra Östersjön har emellertid skickats ut då kvotnivån tillåter det.

Notera att inga infiskningskrav under år 2023 kommer gälla för att fisketillstånden för torskfångande redskap i Östersjön ska kunna förnyas nästkommande år.

För att minska risken att någon fiskelicensinnehavare fiskar riktat efter torsk framgår det i fisketillstånden för år 2023 att bifångsterna av torsk inte får överstiga 40 procent av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-07-03

    Nu kan du se dina fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt för perioden 1 juli 2024 – 30 juni 2025 i Fiskerätt.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-06-28

    Även oavsiktliga bifångster ska släppas tillbaka.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-06-26

    Tillfälliga demersala tillstånd för fiskelicensinnehavare med tillstånd för räkfiske i Skagerrak/Kattegatt kommer utfärdas från den 1 juli 2024 och gälla tills dess att slutliga beslut om demersala fiskemöjligheter för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt skickas ut.

Publicerad: 2022-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion