Nytt om fiskeregler 21 december 2022

Hitta på sidan

HaV har beslutat om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön för år 2023

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen om hur de pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare.

Inför år 2023 har fördelning gjorts till kust- och regionalkvoter enligt nedanstående tabell. Fördelningen sker baserat på besluten om kvottilldelning som fattades av EU:s jordbruks- och fiskeministrar under 2022.

Kvantiteter i kg, år 2023

Art/område

Kustkvot

Regional tilldelning

Sill i västra Östersjön (delområde 22-24)

140 000

-

Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32)

3 000 000

3 458 156

Sill i norra Östersjön (delområde 30-31)

1 500 000

721 000

Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32)

1 000 000

4 530 228

Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

400 000

-

Sill i Skagerrak/Kattegatt

200 000

-

Den som enbart fiskar i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala tilldelningen.

De kvantiteter som avsätts till kustkvoter är satta på en nivå som i princip ska tillåta ett fritt fiske under året utan kollektiva redskapsstopp. Vad gäller sill i västra Östersjön är den totala kvot som tilldelas Sverige mycket begränsad och uppgår år 2023 till endast 140 000 kg. Hela denna kvantitet avsätts till kustkvoten.

Efter att HaV avsatt andelar av kvoterna till kust- och regionalkvoter fördelas återstoden av kvoterna till de som har pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

HaV har också fattat beslut om pelagisk tilldelning för år 2023. Dessa pelagiska tillstånd har skickats ut till berörda fiskelicensinnehavare.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

    Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

    På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-12-20

    Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter.

Publicerad: 2022-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion