Nytt om fiskeregler 16 december 2022

Hitta på sidan

Nu kan yrkesfiskare få hjälp med kostnader för Brexit

Nu finns möjlighet för licenshavare inom fiskeri- och vattenbrukssektorn att söka pengar till följd av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, det vill säga Brexit.

Det är svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden i Sverige) som utlyser stödet. Ansökningar kommer att hanteras löpande.

Syftet är att ge stöd åt företag och myndigheter inom drabbade sektorer med ett särskilt fokus på fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stödet avser kostnader och i viss mån förlust av inkomst som uppstått under perioden 2020–2023. För fiskeri- och vattenbrukssektorn finns flera olika typer av stöd som kommer att lysas ut separat.

De första utlysningarna inom fiskerisektorn är nu publicerade. De avser stöd för tillfälligt upphörande av fiske för år 2021 och likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021. Samtliga utlysningar finns på Svenska ESF-rådets webbplats. Där finns också mer information om hur ansökan går till.

Länkar till aktuella ESF-utlysningar

Stöd för tillfälligt upphörande av fiske för år 2021

Likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021

Läs mer på EFS-rådets webbplats om fiskestöden och hur ansökan går till: Fiskeri- och vattenbrukssektorn

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion