Nytt om fiskeregler 16 december 2022

Hitta på sidan

Nu kan yrkesfiskare få hjälp med kostnader för Brexit

Nu finns möjlighet för licenshavare inom fiskeri- och vattenbrukssektorn att söka pengar till följd av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, det vill säga Brexit.

Det är svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden i Sverige) som utlyser stödet. Ansökningar kommer att hanteras löpande.

Syftet är att ge stöd åt företag och myndigheter inom drabbade sektorer med ett särskilt fokus på fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stödet avser kostnader och i viss mån förlust av inkomst som uppstått under perioden 2020–2023. För fiskeri- och vattenbrukssektorn finns flera olika typer av stöd som kommer att lysas ut separat.

De första utlysningarna inom fiskerisektorn är nu publicerade. De avser stöd för tillfälligt upphörande av fiske för år 2021 och likviditetsstöd till licenshavare för de första tre månaderna 2021. Samtliga utlysningar finns på Svenska ESF-rådets webbplats. Där finns också mer information om hur ansökan går till.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-12-16
Sidansvarig: Webbredaktion