Nytt om fiskeregler 15 december 2022

Hitta på sidan

Nytt krav på VMS-rapporter

Informationen berör de fartyg som befinner sig i Skagerrak, utanför gränsen på 4 nautiska mil från Sveriges, Norges respektive Danmarks baslinjer. Det nya kravet berör dig som vill bedriva fiske men gäller även för de fartyg som bara vistas i området.

Bild över Skagerrak och Geofencing- området

Geofencing- området

Nytt obligatoriskt krav på VMS-rapporter

Den 29 juni 2022 träffades ett avtal mellan EU och Norge där parterna kom överens om att samtliga norsk-, dansk- respektive svenskflaggade fiskefartygs VMS-rapporter ska sändas var trettionde minut då fartygen befinner sig i Skagerrak utanför gränsen på 4 nautiska mil från respektive stats baslinjer. Kraven gäller oavsett om fartyget är fiskande eller passerande genom området.

Detta är ett obligatoriskt krav som gäller från och med den 1 januari 2023.

Geofencing

Tekniskt så kommer de nya kraven lösas genom så kallad geofencing. Det geografiska område där de nya kraven gäller programmeras in i utrustningen som fartygen använder för att sända VMS-data. När fartygen går in och ut ur det definierade området ändras sändningsfrekvensen automatiskt. Det är alltså bara när fartyget är i området som data sänds med den högre frekvensen.

Programmering behövs

VMS-antennen på ditt fartyg behöver programmeras för att den automatiskt ska ändra sändningsfrekvens när den befinner sig i det definierade området.

Programmeringen kommer att utföras på distans av danska Polaris A/S till en engångskostnad om 350 DKK per fartyg som liksom dataöverföringen bekostas av fiskelicensinnehavaren för respektive fiskefartyg.

Om du avser att använda fiskefartyget i området senare under året, måste du se till att få programmeringen gjord i god tid innan - det är inte tillåtet att befinna sig i området utan att sända VMS-data var trettionde minut.

Kontakta Polaris innan 1 januari 2023

Denna information går ut till samtliga fartyg som har varit i området under 2021, men enbart de fartyg som behöver uppdatera mjukvaran i sina VMS antenner behöver kontakta Polaris – dessa fartyg kommer även att kontaktas enskilt.

Om du tänker använda ditt fiskefartyg i området vid årsskiftet, vänligen kontakta Polaris så snart som möjligt och boka tid så att programmeringen kan ske innan den 1 januari 2023. Kontaktuppgifterna till Polaris står i den blåboxen nedan.

Kontaktuppgifter till Polaris:

Polaris Electronics A/S
Kaerholt 1
DK-9210 Aalborg SO
Denmark

Tel. +45 9631 7900
Tech Mailbox: tech@polaris-as.dk
Web: www.polaris-as.dk

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2022-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion