Nytt om fiskeregler 14 december 2022

Hitta på sidan

Ersättning för viltskada orsakad av säl

Skador på fångad fisk och fiskeredskap orsakas framförallt av säl.

I Sverige är grundprincipen att viltskador på egendom främst ska förebyggas genom jakt och andra förebyggande åtgärder. Trots detta sker skador som orsakas av vilt.

Genom viltskadeanslaget ska Havs- och vattenmyndigheten(HaV) fördela medel till länsstyrelserna som ska användas till att ersätta den yrkesfiskare som drabbats av skada av säl på fångad fisk och fiskeredskap. Länsstyrelserna ska varje år ta emot ansökningar från yrkesfiskare som drabbats av skada av säl. För att vara berättigad till ersättning måste skadan vara rapporterad till HaV.

HaV har sedan 2016 befogenhet att avisera föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

HaV har beslutat om föreskrifter om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap.

Läs föreskriften här - HVMFS 2022:20

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-17

    EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-03-01

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion