Nytt om fiskeregler 14 december 2022

Hitta på sidan

Ersättning för viltskada orsakad av säl

Skador på fångad fisk och fiskeredskap orsakas framförallt av säl.

I Sverige är grundprincipen att viltskador på egendom främst ska förebyggas genom jakt och andra förebyggande åtgärder. Trots detta sker skador som orsakas av vilt.

Genom viltskadeanslaget ska Havs- och vattenmyndigheten(HaV) fördela medel till länsstyrelserna som ska användas till att ersätta den yrkesfiskare som drabbats av skada av säl på fångad fisk och fiskeredskap. Länsstyrelserna ska varje år ta emot ansökningar från yrkesfiskare som drabbats av skada av säl. För att vara berättigad till ersättning måste skadan vara rapporterad till HaV.

HaV har sedan 2016 befogenhet att avisera föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

HaV har beslutat om föreskrifter om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap.

Läs föreskriften här - HVMFS 2022:20

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion