Nytt om fiskeregler 14 december 2022

Hitta på sidan

Ersättning för viltskada orsakad av säl

Skador på fångad fisk och fiskeredskap orsakas framförallt av säl.

I Sverige är grundprincipen att viltskador på egendom främst ska förebyggas genom jakt och andra förebyggande åtgärder. Trots detta sker skador som orsakas av vilt.

Genom viltskadeanslaget ska Havs- och vattenmyndigheten(HaV) fördela medel till länsstyrelserna som ska användas till att ersätta den yrkesfiskare som drabbats av skada av säl på fångad fisk och fiskeredskap. Länsstyrelserna ska varje år ta emot ansökningar från yrkesfiskare som drabbats av skada av säl. För att vara berättigad till ersättning måste skadan vara rapporterad till HaV.

HaV har sedan 2016 befogenhet att avisera föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fisk och fiskeredskap.

HaV har beslutat om föreskrifter om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap.

Läs föreskriften här - HVMFS 2022:20

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-03-28

    Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att införa 12 nya fredningsområden i Uppsala, Stockholms, Östergötlands och Blekinge län samt att införa förändringar i ett par befintliga fredningsområden.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-03-27

    Snart infaller de fredningsperioder för att skydda lekande sill/strömming i Östersjön som ministerrådet beslutade i oktober förra året.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-03-26

    Förbud för ålfiske i havet mellan 15 september 2024 och 15 mars 2025.

Publicerad: 2022-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion