Nytt om fiskeregler 28 november 2022

Hitta på sidan

Den 1 januari 2023 träder nya föreskrifter i kraft om krav på elektronisk rapportering.

Föreskrifterna innebär att alla som omfattas av krav på att redovisa sitt fiske i kustfiskejournal, i sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske, ska registrera och rapportera sina uppgifter elektroniskt i HaV:s nya fångstrapporteringssystem (EFR). 

I slutet av september 2022 skickade HaV ut två remisser angående förslag om elektronisk rapportering av kustfiskejournalen samt elektronisk rapportering vid fiske i Sveriges sötvattens- och inlandsområden. Förslagen innebar även ett förändrat uppgiftslämnande för sötvattensfisket. Syftet med förslagen var dels att minska myndighetens administrativa börda, dels att öka uppgifternas kvalité men även att göra det lättare för rapportörerna att rapportera rätt.

Den 22 november beslutades att de föreslagna föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2023. Det innebär att det fiske som bedrivs under 2023 ska registreras och rapporteras i HaV:s nya fångstrapporteringssystem (EFR).

HaV har möjlighet att, i enskilda fall, och om det finns särskilda skäl medge dispens, exempelvis tillfälligt undantag från elektronisk rapportering.

Information och support

Information om den nya e-tjänsten i EFR skickas till berörda aktörer med post. HaV har även bjudit in till informationsträffar.

HaV har även ett supportteam som kan svara på frågor och guida i rapporteringen. För kontakt med supportteamet, ring FMC på 0771-10 15 00 och välj knappval 3.

De beslutade föreskriftsändringarna hittar du här:

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

    Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-01-23

    På tisdag den 24:e januari mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-12-21

    Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen om hur de pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare.

Publicerad: 2022-11-28
Sidansvarig: Webbredaktion