Nytt om fiskeregler 8 november 2022

Hitta på sidan

Möjlighet att överlåta fiskemöjligheter mellan samtliga räktillståndshavare under resterande del av år 2022

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att upphäva begränsningarna för överlåtelser mellan ransonsklasserna som finns inom räkfisket mellan den 9 november 2022 - 31 december 2022.

De som beviljas fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt delas in i två olika grupper; ransonsklass A-C respektive D-E. En fiskelicensinnehavare tillhör en och samma grupp under hela året och omfördelningar av fiskemöjligheter får endast ske inom respektive grupp. I regelverket finns möjlighet att i undantagsfall frångå begränsningen för överlåtelser mellan grupperna. Det är endast möjligt att frångå begränsningen om nyttjandet i en av grupperna är lågt medan det är högt i den andra samtidigt som det endast är en kortare tid kvar av året.

Mot bakgrund av att nyttjandet just nu i gruppen ”ransonsklass D-E” är högt och lägre i gruppen ”ransonsklass A-C” samtidigt som kort tid återstår av året så har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att upphäva begränsningen för överlåtelser mellan grupperna inom räkfisket från och med den 9 november 2022. Från och med den 1 januari 2023 kommer begränsningen i överlåtelser mellan grupperna åter att gälla igen.

Koncentrationsnivåerna för de båda grupperna höjs också från nuvarande 4 och 8 % till 6 respektive 10 %. De nya nivåerna gäller året ut.

Havs- och vattenmyndigheten har vidare under året konstaterat att utkast skett inom det svenska räkfisket. Detta kan ytterligare komma att påverka eventuella kommande diskussioner om tillämpningen av regelverket för räkfisket.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-11-28

    Föreskrifterna innebär att alla som omfattas av krav på att redovisa sitt fiske i kustfiskejournal, i sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske, ska registrera och rapportera sina uppgifter elektroniskt i HaV:s nya fångstrapporteringssystem (EFR). 

  2. Nytt om fiskeregler 2022-11-25

    Havs- och vattenmyndigheten har förtydligat regelverket för koncentration av demersala fiskemöjligheter, men även utvecklat delar som rör nyetablering och fördelning av rödspotta i Skagerrak.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-11-11

    På tisdag den 15 november mellan kl. 12:00-14:00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster.

Publicerad: 2022-11-08
Sidansvarig: Webbredaktion