Nytt om fiskeregler 1 juli 2022

Extratilldelning av fiskemöjligheter har gjorts för vissa arter i Västerhavet

Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

En uppdaterad kvotförordning gällande fiskemöjligheter i Västerhavet har beslutats och publicerats den 30 juni 2022. Havs- och vattenmyndigheten har bland annat därför gjort en extratilldelning av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt, där kvoten har uppdaterats. Sparade kvantiteter för år 2021 har överförts och fördelats ut.

Du som har fått extratilldelning kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Uppdaterade beslut om demersala fiskemöjligheter som ersätter tidigare beslut kommer skickas till berörda tillståndshavare med post.

För nedanstående kvoter har sparad kvantitet fördelats:

 • Rödspotta Skagerrak
 • Vitling Skagerrak/Kattegatt
 • Havskräfta Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Skagerrak/Kattegatt
 • Gråsej Nordsjön (Joint)/Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Nordsjön (Joint)

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2023-01-31

  På grund av försenade förhandlingar mellan Norge och EU är vissa kvoter ännu inte beslutade. Tillfälliga kvantiteter gäller fortsatt under februari månad.

 2. Nytt om fiskeregler 2023-01-25

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

 3. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

  Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion