Nytt om fiskeregler 1 juli 2022

Extratilldelning av fiskemöjligheter har gjorts för vissa arter i Västerhavet

Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

En uppdaterad kvotförordning gällande fiskemöjligheter i Västerhavet har beslutats och publicerats den 30 juni 2022. Havs- och vattenmyndigheten har bland annat därför gjort en extratilldelning av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt, där kvoten har uppdaterats. Sparade kvantiteter för år 2021 har överförts och fördelats ut.

Du som har fått extratilldelning kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Uppdaterade beslut om demersala fiskemöjligheter som ersätter tidigare beslut kommer skickas till berörda tillståndshavare med post.

För nedanstående kvoter har sparad kvantitet fördelats

 • Rödspotta Skagerrak
 • Vitling Skagerrak/Kattegatt
 • Havskräfta Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Skagerrak/Kattegatt
 • Gråsej Nordsjön (Joint)/Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Nordsjön (Joint)

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

  Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

 2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

  Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

 3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

  104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion