Nytt om fiskeregler 1 juli 2022

Extratilldelning av fiskemöjligheter har gjorts för vissa arter i Västerhavet

Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

En uppdaterad kvotförordning gällande fiskemöjligheter i Västerhavet har beslutats och publicerats den 30 juni 2022. Havs- och vattenmyndigheten har bland annat därför gjort en extratilldelning av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt, där kvoten har uppdaterats. Sparade kvantiteter för år 2021 har överförts och fördelats ut.

Du som har fått extratilldelning kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Uppdaterade beslut om demersala fiskemöjligheter som ersätter tidigare beslut kommer skickas till berörda tillståndshavare med post.

För nedanstående kvoter har sparad kvantitet fördelats:

 • Rödspotta Skagerrak
 • Vitling Skagerrak/Kattegatt
 • Havskräfta Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Skagerrak/Kattegatt
 • Gråsej Nordsjön (Joint)/Skagerrak/Kattegatt
 • Kolja Nordsjön (Joint)

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

  Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

 2. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

  Mina Sidor för yrkesfiskare som rapporterar från fartygen via e-loggboken har funnits sedan år 2010. Det är en e-tjänst där fiskaren kan se och sammanställa information om sina fångstuppgifter och fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

 3. Nytt om fiskeregler 2022-06-29

  HaV bedömer att årets kvot av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 snart är uppfiskad. Förbud mot visst svenskt fiske införs därför från och med den 1 juli 2022. Förbudet gäller även fritidsfiske med fasta redskap.

Publicerad: 2022-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion