Nytt om fiskeregler 30 juni 2022

Mina sidor - nu även för kustfiskare

Mina Sidor för yrkesfiskare som rapporterar från fartygen via e-loggboken har funnits sedan år 2010. Det är en e-tjänst där fiskaren kan se och sammanställa information om sina fångstuppgifter och fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Nu har Mina Sidor kompletterats och anpassats för de yrkesfiskare som bedriver småskaligt fiske och rapporterar elektroniskt via EFR-systemet.

Dessa får nu tillgång till e-tjänsten och kan göra sammanställningar av sin fångstrapportering per månad. Förutom fångstrapporteringen kan uppgifter hämtas om samfiske, dagar till sjöss och inrapporterade rovdjursskador.

E-tjänsten tillsammans med övriga tjänster hittar du när du loggar in på Mina sidor på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Du använder samma användarnamn och lösenord som för elektronisk fångstrapportering.

Läs mer om Mina sidor

Mina sidor för yrkesfiskare - Fiske och handel - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Inloggning till Mina sidor

Inloggning - Om webbplatsen - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-07-01

    Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

    Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-06-29

    HaV bedömer att årets kvot av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 snart är uppfiskad. Förbud mot visst svenskt fiske införs därför från och med den 1 juli 2022. Förbudet gäller även fritidsfiske med fasta redskap.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion