Nytt om fiskeregler 30 juni 2022

Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023

Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Den förändrade omvärldssituationen under år 2022 har påverkat bland annat bränslepriser och lönsamhet. Fiske i Nordsjön innebär långa resor för fartygen vilket innebär höga kostnader.

Mot bakgrund av detta har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger att göra undantag från infiskningskraven för de demersala fisketillstånden i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2022.

Detta gäller fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap. Undantaget baserat på särskilda skäl gäller endast för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-05-29

    Från den 1 januari 2025 kommer du inte längre kunna använda spårbarhetssystemet (SBS) på samma sätt som idag

  2. Nytt om fiskeregler 2024-05-28

    EU har beslutat om ändringar i kontrollförordningen.De nya reglerna börjar gälla den 10 juli 2024.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-05-23

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och fiske med fast redskap och nät inom område 30 och 31. Beslutet omfattar även undantag från skyldigheten att upprätta transportdokument vid transport högst 20 km från landningsplatsen. Reglerna träder i kraft 1 juni 2024.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion