Nytt om fiskeregler 30 juni 2022

Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023

Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Den förändrade omvärldssituationen under år 2022 har påverkat bland annat bränslepriser och lönsamhet. Fiske i Nordsjön innebär långa resor för fartygen vilket innebär höga kostnader.

Mot bakgrund av detta har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger att göra undantag från infiskningskraven för de demersala fisketillstånden i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2022.

Detta gäller fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap. Undantaget baserat på särskilda skäl gäller endast för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-01-31

    På grund av försenade förhandlingar mellan Norge och EU är vissa kvoter ännu inte beslutade. Tillfälliga kvantiteter gäller fortsatt under februari månad.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-01-25

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-01-24

    Ändringen innebär att pigghajar över 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada. Detta gäller både för honor och hanar.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion