Nytt om fiskeregler 30 juni 2022

Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023

Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Den förändrade omvärldssituationen under år 2022 har påverkat bland annat bränslepriser och lönsamhet. Fiske i Nordsjön innebär långa resor för fartygen vilket innebär höga kostnader.

Mot bakgrund av detta har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger att göra undantag från infiskningskraven för de demersala fisketillstånden i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2022.

Detta gäller fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap. Undantaget baserat på särskilda skäl gäller endast för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-07-01

    Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

    Mina Sidor för yrkesfiskare som rapporterar från fartygen via e-loggboken har funnits sedan år 2010. Det är en e-tjänst där fiskaren kan se och sammanställa information om sina fångstuppgifter och fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

  3. Nytt om fiskeregler 2022-06-29

    HaV bedömer att årets kvot av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 snart är uppfiskad. Förbud mot visst svenskt fiske införs därför från och med den 1 juli 2022. Förbudet gäller även fritidsfiske med fasta redskap.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion