Nytt om fiskeregler 30 juni 2022

Infiskningskrav gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2023

Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Den förändrade omvärldssituationen under år 2022 har påverkat bland annat bränslepriser och lönsamhet. Fiske i Nordsjön innebär långa resor för fartygen vilket innebär höga kostnader.

Mot bakgrund av detta har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att särskilda skäl föreligger att göra undantag från infiskningskraven för de demersala fisketillstånden i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2022.

Detta gäller fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap. Undantaget baserat på särskilda skäl gäller endast för år 2022.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion