Nytt om fiskeregler 29 juni 2022

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31

HaV bedömer att årets kvot av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 snart är uppfiskad. Förbud mot visst svenskt fiske införs därför från och med den 1 juli 2022. Förbudet gäller även fritidsfiske med fasta redskap.

Förbud från juli

Förbud att fiska - 1 juli

Årets begränsande mängd om 13 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med fredagen den 1 juli.

Under samma tid är det i området inte heller tillåtet att fiska med fiskfällor, ryssjor, bottengarn och nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Förbud att landa - 2 juli

Från och med den 2 juli är det inte tillåtet att landa lax som fångats under tillåten tid med fiskfällor, ryssjor eller bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Lättnader för vissa redskap - 20 juli

Från och med den 20 juli 2022 är det i området åter tillåtet att fiska med fiskfällor, ryssjor, bottengarn och nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Gäller ej fiske för vetenskapligt ändamål

Förbudet gäller inte fiske med fasta redskap för sådant vetenskapligt ändamål som Länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten beviljat dispens för.

Bilaga: HVMFS 2022:9 Pdf, 130.5 kB.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Två nyheter om hummerfiske har publicerats på HaV:s hemsida senaste veckan utan att fiskenytt har gått ut, vi beklagar detta.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-09-22

    Förbudsperioden är mellan 1 oktober 2023 till den 31 mars 2024. Förbudet omfattar all form av form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det från och med 1 oktober även är förbjudet att landa och sumpa sin ålfångst.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-09-20

    104 ton läggs till kustkvoten för sill i västra Östersjön.

Publicerad: 2022-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion